Przetargi
PRZETARGI
_____
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi utrzymania czystości.   10 CZERWCA 2024   JAKUB NOWAKOWSKI Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku przez okres 6 miesięcy tj. od 01.07.2024 r do 12.12.2024 r. w budynkach oraz na terenach przynależnych do budynków zarządzanych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego - odpowiedzi na pytania.   13 GRUDNIA 2022   JAKUB NOWAKOWSKI Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego.   21 LISTOPADA 2022   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mławie przy Al. Józefa Piłsudskiego 31. Aktualizacja z dnia 14.02.2023 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert. Aktualizacja z dnia 20.12.2022 r. - Informacja z otwarcia ofert. Aktualizacja z dnia 20.12.2022 r. - Zamawiający przeznacza kwotę 1 673 826,41 zł na realizację zamówienia pn: „ ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE”. Aktualizacja z dnia 13.12.2022 r. - zmiana zapisów SWZ - Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kosztorysów ( ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP00492466/01). Aktualizacja z dnia 08.12.2022 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( nowy termin składania… Zapytanie ofertowe na przeglądy przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.   18 MAJA 2022   JAKUB NOWAKOWSKI Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na sprawdzenie stanu sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej.   04 PAŹDZIERNIKA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie zaprasza do składania ofert cenowych na wymianę stolarki okiennej na PCV w lokalach gminnych na terenie miasta Mława w 2021 roku. Zapytanie ofertowe na przeglądy instalacji elektrycznych.   30 LIPCA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach na terenie miasta Mława, zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Zapytanie ofertowe na przeglądy przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - II postępowanie.   17 CZERWCA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeglądy stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie miasta Mława, zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Zapytanie ofertowe na przeglądy instalacji gazowych.   01 CZERWCA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeglądy instalacji gazowych w budynkach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Zapytanie ofertowe na przeglądy przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.   25 MAJA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeglądy przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie miasta Mława, zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Zapytanie ofertowe na remont balkonów w lokalach komunalnych.   04 LISTOPADA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie zaprasza do złożenia ofert na remont 6 balkonów przynależnych do lokali komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wysokiej 13 w Mławie. Zapytanie ofertowe na wykonanie izolacji cieplnej poddasza oraz remontu kominów.   28 PAŹDZIERNIKA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie izolacji cieplnej poddasza lokali mieszkalnych 12,21,22 oraz remontu kominów ponad dachem budynku komunalnego przy ul. Napoleońskiej 25A w Mławie. Zapytanie ofertowe na realizację dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.   07 PAŹDZIERNIKA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie zaprasza do złożenia ofert na realizację dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej   29 LIPCA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach gminnych na terenie miasta Mława w 2020 roku. Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku   13 LIPCA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku przez okres 24 miesięcy w zarządzanych przez siebie budynkach oraz na terenach przynależnych do budynków. UWAGA! Aktualizacja z dnia 22.07.2020 r. 1. Zmiana w SIWZ- poprawiona w punkcie 13. 5 ppkt 5 2. Zmiana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1.2 Termin składania ofert nie ulga zmianie. Przeglądy stanu technicznego budynków.   19 CZERWCA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie zaprasza do złożenie ofert na 5 letnie przeglądy stanu technicznego budynków. Aktualizacja z dnia 28.09.2020 r : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie informuje, że unieważnia postępowanie o udzielanie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kontroli 5-letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia dot. budynków zarządzanych przez TBS Sp. z o. o. w Mławie. Przetarg na dostawę i montaż zabudów loggi   12 CZERWCA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg na dostawę i montaż zabudów loggi w budynku komunalnym przy ul. Smolarnia 6 w Mławie dz. nr ew. 10-831/14 - II postępowanie. Przeglądy instalacji elektrycznych.   29 MAJA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeglądy instalacji elektrycznych. Nadbudowa budynku mieszkalnego   28 MAJA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg na nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mławie przy ul. Smolarnia 6 dz. nr ew. 10-831/14. Przeglądy instalacji gazowych   14 MAJA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeglądy instalacji gazowych. Przetarg na dostawę i montaż zabudów loggi   4 MAJA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg na dostawę i montaż zabudów loggi w budynku komunalnym przy ul. Smolarnia 6 w Mławie dz. nr ew. 10-831/14. Przeglądy przewodów kominowych.   12 MAJA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeglądy przewodów kominowych. Zawiadomienie o nieważnieniu zapytania ofertowego   21 LUTEGO 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników TBS Sp. zo. o. w Mławie z dnia 03.02.2020 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup odzieży ochronnej i roboczej   10 LUTEGO 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup odzieży ochronnej i roboczej, oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.w Mławie. Ogłoszenie   10 LUTEGO 2020   JAKUB NOWAKOWSKI  Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu: zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup wraz z tankowaniem na stacji oferenta paliw płynnych: oleju napędowego do pojazdów oraz benzyny bezołowiowej PB-95 do kosiarek będących w dyspozycji Zamawiającego. Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyOferowana cena brutto1PHU GRAMAX Sp. z o. o.ul. Dzierzgowska 14006-500 Mława39 361,00 PLN Ogłoszenie   27 GRUDNIA 2019   JAKUB NOWAKOWSKI Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu: zapytanie ofertowe na zakup materiałów instalacyjno- hydraulicznych: Nr ofertyNazwa i adres Wykonawcy            Oferowana cena brutto1SAN-TIM J. Frankowski, J. Rosmanul. Graniczna 806-500 Mława79 567,04 PLN2Tubi System s.c.ul. Napoleońska 806-500 Mława102 056,43 PLN Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu: zapytanie ofertowe na zakup wyrobów metalowych i narzędzi: Nr ofertyNazwa i adres Wykonawcy            Oferowana cena brutto1PPHU Kamil WachowiczHurtownia BHP METul. A. Torfa Załęskiego 906-500 Mława5 665,29 PLN Zakup paliwa   13 STYCZNIA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup paliwa na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Ogłoszenie   19 GRUDNIA 2019   JAKUB NOWAKOWSKI Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu: zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek. Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Oferowana cena brutto Materiały biurowe Tonery i tusze do drukarek 1 BIUROTECHNIKA Wojciech Szkaliński ul. Żeromskiego 8 06-500 Mława 13 686,80 PLN 4 566,00 PLN 2 MiM Jan Michalski, Telesfor Michalski Spółka Jawna ul. 18 Stycznia 8 06-500 Mława 13 080,09 PLN 4 103,50 PLN Zaproszenie do złożenia oferty cenowej   19 GRUDNIA 2019   JAKUB NOWAKOWSKI Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej   10 GRUDNIA 2019   JAKUB NOWAKOWSKI Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych, instalacyjno-hydraulicznych oraz wyrobów metalowych i narzędzi na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Przetarg pisemny ograniczony   13 CZERWCA 2019   JAKUB NOWAKOWSKI TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W MŁAWIE OGŁASZA W IMIENIU MIASTA MŁAWA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA NAJEM GARAŻU PRZY UL. KONOPNICKIEJ W MŁAWIE. Przetarg jest ograniczony do osób zamieszkujących i zameldowanych lub mających siedzibę (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie nieruchomości w Mławie przy ul. Konopnickiej 3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godzinie 10.10 w siedzibie TBS Sp. z o.o. przy ul. 18 Stycznia 14, w sali konferencyjnej (I piętro). Dokumentację przetargowa jest dostępna na stronie: www. tbs-mlawa.pl w zakładce przetargi lub w siedzibie TBS pok nr 5.
Skip to content