Przeglądy stanu technicznego budynków.
Przeglądy stanu technicznego budynków.
19 CZERWCA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie zaprasza do złożenie ofert na 5 letnie przeglądy stanu technicznego budynków.

Aktualizacja z dnia 28.09.2020 r :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie informuje, że unieważnia postępowanie o udzielanie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie kontroli 5-letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia dot. budynków zarządzanych przez TBS Sp. z o. o. w Mławie.

Dokumenty do pobrania:
Skip to content