TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Sp. z o.o. w Mławie

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

dla Łodzi-Śródmieścia,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 73302;

Kapitał zakładowy 9.978.000,00 zł

 

O NAS

O NAS
KRÓTKI OPIS NASZEJ FIRMY I DZIAŁALNOŚCI

Uchwałą Nr XIV/150/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. Rada Miejska w Mławie postanowiła utworzyć Spółkę pod nazwą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Mława, ustalając przedmiot jej działania.

W dniu 15.06.2000r. został podpisany Akt Założycielski Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mławie. W/W Akt Założycielski został zatwierdzony w dniu 30.06.2000 r. Decyzją Nr 255 przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

W dniu 09.10.2000 r. w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie V Wydział Gospodarczy została zarejestrowana Spółka i uzyskała wpis do rejestru handlowego w dziale B pod Nr RHB 855.

Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, jak również:

– nabywanie budynków mieszkalnych,
– przeprowadzanie remontów i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
– wynajmowanie lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach Towarzystwa,
– sprawowanie  zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, na podstawie umów zlecenia

GALERIA
ZOBACZ NASZE BUDYNKI I REALIZACJE

 

Skip to content