Ogłoszenia
Ogłoszenia
INFORMACJE I WYDARZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021   20 MAJA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Informacja   05 SIERPNIA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie informuje, że w związku z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 obsługa klientów będzie prowadzona tylko drogą telefoniczną oraz mailową od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00. Informacja   11 MARCA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, z dniem 12.03.2020r zostają wstrzymane wszystkie zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. O nowych terminach zostaniecie Państwo poinformowani. Informacja   16 MAJA 2019   JAKUB NOWAKOWSKI Urząd Miasta Mława informuje o przygotowywaniu badania opinii mieszkańców na temat publicznych usług mieszkaniowych w Mławie.Elektroniczny formularz sondażu znajduje się  TUTAJ.    Obowiązek informacyjny   28 MAJA 2018   JAKUB NOWAKOWSKI Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “Rozporządzenie), podaję następujące informacje: Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Jakub Nowakowski 23 654 32 54Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę,art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (rozpatrzenie wniosków)art. 6 ust 1 lit.… UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!   26 PAŹDZIERNIKA 2016   JAKUB NOWAKOWSKI Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 25.10.2016 r. uległ zmianie rachunek bieżący.Nowy rachunek to: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. Konto nr 31 2030 0045 1110 0000 0410 9340 Świadectwo Efektywności Energetycznej   12 LISTOPADA 2015   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie otrzymało Świadectwo Efektywności Energetycznej tzw. biały certyfikat. Świadectwo jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Po sprzedaży świadectwa na giełdzie pieniądze trafią na konta 11 wspólnot, które w ostatnich latach przeszły termomodernizację bez udziału funduszy zewnętrznych. Inwestycje polegały na ocieplaniu ścian, dachów i piwnic, wymianie indywidualnej okien. Prezes URE wycenił przedsięwzięcia, realizowane przez mławski TBS, na 250 toe. Średnia wartość jednego toe to 900 - 1000 zł. Budynki zgłoszone do projektu to te przy ul.: Broniewskiego 6, Tuwima 5, Padlewskiego 1/1 i 1/2, Narutowicza 1, Narutowicza 19/5 i 19/3, Piłsudskiego 45, Napoleońskiej 25/1, Lelewela 12/14 oraz Rynkowej 10. OGŁOSZENIE   07 KWIETNIA 2015   JAKUB NOWAKOWSKI Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 255), oraz zgodnie z §8Umowy Najmu lokalu mieszkalnego - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości dochodów.Wypełnioną deklarację o dochodach (druk do pobrania ze strony internetowej www.tbs-mlawa.pl w zakładce do pobrania) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14 w pokoju nr 5 lub przesłać drogą mailową na adres: techniczny@tbs-mlawa.pl Odpracowanie zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnego lokalu mieszkalnego.1. W programie odpracowanie długu może uczestniczyć osoba, posiadająca zadłużenie wobec Miasta  Mława…
Skip to content