Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego.
Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego.
21 LISTOPADA 2022   JAKUB NOWAKOWSKI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie ogłasza przetarg na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mławie przy Al. Józefa Piłsudskiego 31.

Aktualizacja z dnia 14.02.2023 r. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert.

Aktualizacja z dnia 20.12.2022 r. – Informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja z dnia 20.12.2022 r. – Zamawiający przeznacza kwotę 1 673 826,41 zł na realizację zamówienia pn: „ ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE”.

Aktualizacja z dnia 13.12.2022 r. – zmiana zapisów SWZ – Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kosztorysów ( ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP00492466/01).

Aktualizacja z dnia 08.12.2022 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( nowy termin składania ofert – 20.12.2022 r., zmiana warunków udziału w postępowaniu – SWZ zawierała błędną kwotę w warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej)

Odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udzieli oraz opublikuje w dniu 12.12.2022 r.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: http://www.epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/TBSmlawa/domyslna

Dokumenty do pobrania:
Skip to content