Ogłoszenia
Ogłoszenia
INFORMACJE I WYDARZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
Zapytanie ofertowe   20 LUTEGO 2024   JAKUB NOWAKOWSKI Aktualizacja z dnia 28.02.2024 r. - Wspólnota Mieszkaniowa przy u. Lelewela 12/14 w Mławie przedłuża termin złożenia oferty na remont dachu budynku do dnia 15.03.2024 r. Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lelewela 12/14 w Mławie. INFORMACJA   13 GRUDNIA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2021 Prezesa Zarządu TBS Sp. z o.o. w Mławie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) ustalony został dniem wolnym od pracy w TBS Sp. z o.o. w Mławie w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy, tj. sobotę 25 grudnia 2021 r. Wobec powyższego TBS Sp. z o.o. w Mławie będzie w tym dniu nieczynny. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyjmowania skarg i wniosków.   01 PAŹDZIERNIKA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Zarządzenie Nr 2/2021 Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z dnia 1.10.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021   20 MAJA 2021   JAKUB NOWAKOWSKI Informacja   05 SIERPNIA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie informuje, że w związku z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 obsługa klientów będzie prowadzona tylko drogą telefoniczną oraz mailową od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00. Informacja   11 MARCA 2020   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, z dniem 12.03.2020r zostają wstrzymane wszystkie zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. O nowych terminach zostaniecie Państwo poinformowani. Informacja   16 MAJA 2019   JAKUB NOWAKOWSKI Urząd Miasta Mława informuje o przygotowywaniu badania opinii mieszkańców na temat publicznych usług mieszkaniowych w Mławie.Elektroniczny formularz sondażu znajduje się  TUTAJ.    Obowiązek informacyjny   28 MAJA 2018   JAKUB NOWAKOWSKI Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “Rozporządzenie), podaję następujące informacje: Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14 Inspektor Ochrony Danych - Natalia Tańska (tel. 23 654 32 54), Z-ca Inspektora Ochrony Danych - Monika Piekarska (tel. 23 654 32 54)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę,art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby,… UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!   26 PAŹDZIERNIKA 2016   JAKUB NOWAKOWSKI Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 25.10.2016 r. uległ zmianie rachunek bieżący.Nowy rachunek to: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. Konto nr 31 2030 0045 1110 0000 0410 9340 Świadectwo Efektywności Energetycznej   12 LISTOPADA 2015   JAKUB NOWAKOWSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie otrzymało Świadectwo Efektywności Energetycznej tzw. biały certyfikat. Świadectwo jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Po sprzedaży świadectwa na giełdzie pieniądze trafią na konta 11 wspólnot, które w ostatnich latach przeszły termomodernizację bez udziału funduszy zewnętrznych. Inwestycje polegały na ocieplaniu ścian, dachów i piwnic, wymianie indywidualnej okien. Prezes URE wycenił przedsięwzięcia, realizowane przez mławski TBS, na 250 toe. Średnia wartość jednego toe to 900 - 1000 zł. Budynki zgłoszone do projektu to te przy ul.: Broniewskiego 6, Tuwima 5, Padlewskiego 1/1 i 1/2, Narutowicza 1, Narutowicza 19/5 i 19/3, Piłsudskiego 45, Napoleońskiej 25/1, Lelewela 12/14 oraz Rynkowej 10. OGŁOSZENIE   07 KWIETNIA 2015   JAKUB NOWAKOWSKI Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 255), oraz zgodnie z §8Umowy Najmu lokalu mieszkalnego - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości dochodów.Wypełnioną deklarację o dochodach (druk do pobrania ze strony internetowej www.tbs-mlawa.pl w zakładce do pobrania) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Mławie przy ul. 18 Stycznia 14 w pokoju nr 5 lub przesłać drogą mailową na adres: techniczny@tbs-mlawa.pl Odpracowanie zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnego lokalu mieszkalnego.1. W programie odpracowanie długu może uczestniczyć osoba, posiadająca zadłużenie wobec Miasta  Mława…
Skip to content